fbpx

 

Inhimillinen kehittäminen

Valmennus  | Työpajat 

 Työskentelemme ihmisten voimavarojen parissa. Suunnittelemme ja fasilitoimme fyysisissä ja verkkoympäristöissä toteutettavia työpajoja, valmennusohjelmia ja koulutussisältöjä, joiden tähtäimenä on aito yhteys, rakentava vuorovaikutus, oppiminen, uuden luominen ja vaikuttavuus. 

Valmennus

Kaipaatko selkeyttä, fokusta ja energiaa elämääsi ja muutoksen tekijän työhösi?  Voimme auttaa! 

Valmennuksemme on suunniteltu tukemaan erityisesti yhteiskunnallisia muutoksentekijöitä ja luovan työn tekijöitä. Valmennuksemme auttaa sinua kytkeytymään syvästi ydinvahvuuksiisi, suuntaamaan päivittäistä tekemistä vaikuttavuustavoitteita kohti sekä tunnistamaan ja työskentelemään oman erityisten potentiaalisi kanssa myös nopeasti muuttuvissa tilanteissa. 

Saavutat valmennuksen avulla olemisen tavan, jossa vaikuttavuus ei ole vain kaukana siintävä tavoite, vaan todeksi elettyä työtä ja elämää.  

Työpajat

Onko tavoitteenasi saada ihmiset keskustelemaan, oppimaan ja luomaan yhdessä uutta? Suunnitellaan yhdessä vaikuttava tilaisuus!  

Toimimme johtajien, asiantuntijoiden, tutkijoiden ja kouluttajien kumppanina työpajojen, koulutusohjelmien ja koulutussisältöjen suunnittelussa ja fasilitoinnissa. Hallitsemme sekä fyysiset että verkkoympäristöt. Olemme erityisen kiinnostuneita työskentelemään sellaisen osaamisen kehittämisen parissa, jonka avulla tuetaan siirtymiä kohti luovempia, inhimillisempiä ja kestävämpiä toimintatapoja.

   

”Kun tahto ja mielikuvitus ottavat mittaa, 
mielikuvitus voittaa aina”

– Vanhan mestarin viisauksia

 

 

KOKEMUKSIA YHTEISTYÖSTÄ KANSSAMME

Vaikuttavat ja mieleenpainuvat työskentelyt, sekä suunnittelun että lopullisen toteutuksen aikana. 

Inspiroiva ja arvostava läsnäolo, selkeä rakenne ja monipuolinen osaaminen. 

Valmennus auttoi näkemään suhdetilan voiman. Valmennuksen ansiosta pystyin tekemään arvokkaita muutoksia sekä työhön että henkilökohtaiseen elämään liittyvissä asioissa. 

Tunsin oloni erittäin turvalliseksi, luontevaksi ja helpoksi prosessin jokaisessa vaiheessa. Positiivisempi ja optimistisempi tapa ajatella tuli esiin. 

aino@aiknow.fi       Helsinki, Finland     +350 400 164323     VAT# FI29324615