fbpx

 

TYÖMENETELMÄT

 

Näin työskentelemme

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on työmme ytimessä. Ajattelemme, että kolme keskeistä asiaa mahdollistaa kestävää muutosta. Toivon, ja muutoksen potentiaalin NÄKEMINEN, muutoksen mahdolliseksi KOKEMINEN ja muutoksen TEKEMINEN yhteistyössä, askel kerrallaan. Työmme sisältöjen, ihmisten ja liiketoiminnan parissa kattaa ne kaikki.

LUOVA, INHIMILLINEN, KESTÄVÄ. Otteemme on uniikki, ja aidon inhimillinen. Hyödynnämme monia eri työkalupakkeja ja viitekehyksiä työssämme. Olemme sitoutuneet tuottamaan parasta mahdollista arvoa sinulle, organisaatiollesi – ja elämälle.

Lue keskeisistä työskentelyotteistamme alta. 

Vaikuttavuusvetoinen taide ja viestintä 

Selkeästi jäsennelty tieto yhdistettynä tarinankerrontaan on kiinnostava ja viestinnällisesti tehokas yhdistelmä.  Kun käytetään tunteisiin vetoavia formaatteja tai medioita ja jaetaan tietoon perustuvia tarinoita, päästään kiinni vaikuttavaan tapaan viestiä.

Me yhdistämme työssämme vahvaa vaikuttavuusosaamista sekä monipuolisia viestinnän menetelmiä. Lisäksi edistämme taide- ja kulttuurilähtöisyyttä  vaikuttavuustyössä.

 

Coaching ja luontolähtöinen työskentely

Coaching on käytännönläheinen menetelmä ja prosessi, jossa tunnistetaan voimavaroja ja opitaan käyttämään niitä parhaalla mahdollisella tavalla erilaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Coachingissa asiakasta tuetaan, haastetaan ja inspiroidaan kysymysten sekä läsnäoloa ja ja itsereflektiota tukevien työkalujen avulla. Tavoitteena on kestävä muutos asenteissa, ajattelussa ja toiminnassa.

Luontolähtöisissä menetelmissä voimistetaan lisäksi yhteyttä luontoon ja hyödynnetään luontoa dialogisena kumppanina työskentelyssä. 

 

Dialogiset ja systeemiset kehittämismenetelmät

Dialogiset ja systeemiset kehittämismenetelmät ovat kompleksisen maailmamme jäsentäjiä. Ne mahdollistavat monimutkaisten tilanteiden aistimisen, puheeksi ottamisen ja muuntamisen yhteistyössä, fiksusti.

Ihmiset ja organisaatiot ovat aina osa suurempaa kokonaisuutta. Viisas toiminta mahdollistuu, kun huomioidaan asioiden  kokonaisvaltainen luonne ja käydään rohkeaa dialogia eri vaikuttavien tekijöiden kanssa osaoptimoinnin sijaan.

”Me emme ajattele itseämme uudenlaiseen elämään,
vaan elämme uudenlaiseen ajatteluun.”

R.Rohr

aino@aiknow.fi       Helsinki, Finland     +350 400 164323     VAT# FI29324615