fbpx
Valitse sivu

 

PALVELUT

 INSPIROIVAA JA VAIKUTTAVAA YHTEIS-KEHITTÄMISTÄ

Tarjoamme yrityksille, yhteisöille ja yksilöille monipuolisia tuotanto-, valmennus-, koulutus- ja kehittämispalveluita. Autamme näkemään, kokemaan ja tekemään positiivisen muutoksen.

””Emme ajattele itseämme uudenlaiseen elämään, vaan elämme uudenlaiseen ajatteluun.”

R.Rohr

LUOVA TUOTANTO

Teemme töitä sisältöjen ja viestinnän parissa. Tutkimme, tuotamme, julkaisemme ja levitämme taidetta, mediaa, asiantuntijajulkaisuja ja viestintäkokonaisuuksia – vaikuttavuusytimellä.

Vaikuttavuustuotanto

Onko sinulla luova idea tai aloite, jonka avulla tavoittelet positiivista muutosta? Tarvitsisitko tueksesi vaikuttavuustuottajaa?  Ota yhteyttä – vaikutetaan enemmän yhdessä! 

Tuotamme yhteiskunnalliseen muutokseen suuntautunutta taidetta ja mediaa. Räätälöidyt palvelumme sisältävät esimerkiksi: Osallistava tutkimus, konseptisuunnitteluyhteistyö, luovien ja asiantuntijatiimien johtaminen, projektien ja tuotantojen johtaminen, verkostojen rakentaminen ja ylläpito sekä vaikuttavuustuotanto.

 

Vaikuttavuusviestintä

Osaatko jo kertoa tuottamistasi yhteiskunnallisista tuloksista ja vaikutuksista? Teetkö sen innostavasti, asiantuntevasti, ymmärrettävästi? Me autamme! 

Vaikuttavuusviestintä on yhteiskunnallista hyvää tuottavan organisaatiosi menestyksen mahdollistaja. Me suunnittelemme, valmennamme, sparraamme ja tuotamme viestintää vaikuttavuusytimellä. Vaikuttavuus herää eloon ja pysyy tekemisen keskiössä vain, kun siitä puhutaan – joka päivä. 

 

Vaikuttavuusviestintä palvelut

INHIMILLINEN KEHITTÄMINEN

Työskentelemme ihmisten voimavarojen parissa. Suunnittelemme ja fasilitoimme fyysisissä ja verkkoympäristöissä toteutettavia työpajoja, valmennusohjelmia ja koulutussisältöjä, joiden tähtäimenä on aito yhteys, rakentava vuorovaikutus, oppiminen, uuden luominen ja vaikuttavuus.

Valmennus

Kaipaatko selkeyttä, fokusta ja energiaa elämääsi ja muutoksen tekijän työhösi? Voimme auttaa!

Valmennuksemme on suunniteltu tukemaan erityisesti yhteiskunnallisia muutoksentekijöitä ja luovan työn tekijöitä. Valmennuksemme auttaa sinua kytkeytymään syvästi ydinvahvuuksiisi, suuntaamaan päivittäistä tekemistä vaikuttavuustavoitteita kohti sekä tunnistamaan ja työskentelemään oman erityisten potentiaalisi kanssa myös nopeasti muuttuvissa tilanteissa. 

Saavutat valmennuksen avulla olemisen tavan, jossa vaikuttavuus ei ole vain kaukana siintävä tavoite, vaan todeksi elettyä työtä ja elämää.  

Koulutus, työpajat ja fasilitointi

Onko tavoitteenasi saada ihmiset keskustelemaan, oppimaan ja luomaan yhdessä uutta?  Suunnitellaan yhdessä vaikuttava tilaisuus!  

Tuemme, haastamme ja inspiroimme ihmisiä kehittymään. Toimimme johtajien, asiantuntijoiden, tutkijoiden ja kouluttajien kumppanina työpajojen, koulutusohjelmien ja koulutussisältöjen suunnittelussa ja fasilitoinnissa. Jos haluat rakentaa ja ylläpitää uteliaisuuden, rohkeuden, avoimen dialogin, oppimisen ja yhteisluomisen toimintatapoja elämässäsi tai työyhteisössäsi, työotteemme sopii sinulle.

Hallitsemme sekä fyysiset että verkkoympäristöt. Olemme erityisen kiinnostuneita työskentelemään sellaisen osaamisen kehittämisen parissa, jonka avulla tuetaan siirtymiä kohti luovempia, inhimillisempiä ja kestävämpiä toimintatapoja.

   

KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA

Työskentelemme vaikuttavuuden parissa. Olemme osaava kumppani myös vastuullisuustyössä. Investoimme aikaa ja rahaa yrityksiin, alustoihin ja yhteisöihin, joiden tavoitteena on tuottaa positiivista yhteiskunnallista hyvää. 

Neuvonta ja konsultointi

Maailma on valtavassa murroksessa. Vastuullisesti toimiminen ja vaikuttavuuden tavoittelu on kaikenlaisille organisaatioille fiksumpaa kuin koskaan. Ja se tuntuu hyvältä. 

Työskentelemme uuden liiketoiminnan paradigman edelläkävijäorganisaatioiden ja sellaisiksi haluavien kanssa. Olemme sopiva kumppani teille, kun haluatte:

 • selvittää, miten suunnata koko liiketoimintanne palvelemaan selkeitä vaikuttavuustavoitteita 
 • kokea organisaatiossanne vahvempaa yhteyttä yhteisönä ja valmentaa työntekijöitänne saavuttamaan vaikuttavuustavoitteet sekä edistämään omalla toiminnallaan kestävää hyvinvointia
 • löytää vaikuttavuusyhteistyökumppanuuksia
 • toteuttaa vastuullisuustyötä edistäviä ja/tai vaikuttavuuteen tähtääviä kehittämisohjelmia ja viestintää.

Vaikuttavuusinvestoinnit

Etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia kiihdyttää yhteiskunnallisen hyvän tuottamista investoimalla (suuriin ja pieniin) yhteisöihin, jotka tekevät muutosta todeksi. Investoimme luoviin, inhimillisiin ja kestäviin ratkaisuihin.

   

  Ota yhteyttä!

   Keskustelen mielelläni kanssasi yhteistyöstä.

  Aino Elina Muhonen

  Aino Elina Muhonen

  Toimitusjohtaja, johtava vaikuttavuustuottaja

  KTM, Medianomi YAMK, Sertifioitu coach

  aino@aiknow.fi  

  NÄIN TYÖSKENTELEMME

  Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja  positiivisen muutoksen mahdollistaminen arjen tasolla on työmme ytimessä. Ajattelemme, että kolme keskeistä asiaa mahdollistaa kestävää muutosta: Toivon, ja muutoksen potentiaalin NÄKEMINEN, muutoksen mahdolliseksi KOKEMINEN ja muutoksen TEKEMINEN yhteistyössä, askel kerrallaan. Työmme sisältöjen, ihmisten ja liiketoiminnan parissa kattaa ne kaikki. Työmme on siis kokonaisvaltaista kehittämiskumppanuutta kohti vaikuttavuutta - yhdessä sinun kanssasi!

  LUOVA, INHIMILLINEN, KESTÄVÄ. Otteemme on uniikki, ja aidon inhimillinen. Hyödynnämme useita eri työkalupakkeja ja viitekehyksiä työssämme. Olemme sitoutuneet tuottamaan parasta mahdollista arvoa sinulle, organisaatiollesi - ja elämälle.

  Keskeiset työotteemme ovat:  

  Vaikuttavuuslähtöinen taide ja viestintä

  Selkeästi jäsennelty tieto yhdistettynä tarinankerrontaan on kiinnostava ja viestinnällisesti tehokas yhdistelmä.  Kun käytetään tunteisiin vetoavia formaatteja tai medioita ja jaetaan tietoon perustuvia tarinoita, päästään kiinni vaikuttavaan tapaan viestiä.

  Me yhdistämme työssämme vahvaa vaikuttavuusosaamista sekä monipuolisia viestinnän menetelmiä. Lisäksi edistämme taide- ja kulttuurilähtöisyyttä  vaikuttavuustyössä.

   

  Coaching ja luontolähtöinen työskentely

  Coaching on käytännönläheinen menetelmä ja prosessi, jossa tunnistetaan voimavaroja ja opitaan käyttämään niitä parhaalla mahdollisella tavalla erilaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Coachingissa asiakasta tuetaan, haastetaan ja inspiroidaan kysymysten sekä läsnäoloa ja ja itsereflektiota tukevien työkalujen avulla. Tavoitteena on kestävä muutos asenteissa, ajattelussa ja toiminnassa.

  Luontolähtöisissä menetelmissä voimistetaan lisäksi yhteyttä luontoon ja hyödynnetään luontoa dialogisena kumppanina työskentelyssä.

   

  Dialogiset ja systeemiset kehittämismenetelmät

  Dialogiset ja systeemiset kehittämismenetelmät ovat kompleksisen maailmamme jäsentäjiä. Ne mahdollistavat monimutkaisten tilanteiden aistimisen, puheeksi ottamisen ja muuntamisen yhteistyössä, fiksusti.

  Ihmiset ja organisaatiot ovat aina osa suurempaa kokonaisuutta. Viisas toiminta mahdollistuu, kun huomioidaan asioiden  kokonaisvaltainen luonne ja käydään rohkeaa dialogia eri vaikuttavien tekijöiden kanssa osaoptimoinnin sijaan.

  ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ KANSSAMME

  Tuotanto- ja viestintäpalveluista

  Lopputulos oli enemmän kuin osasimme kuvitella. AIknow:n tuottama vaikuttavuusvideo on todella avannut ovia ja silmiä. Emme voisi olla isommin kiitollisia.

  - Vaikuttavuusvideoasiakas

  Yhteistyö AIknow Agencyn kanssa on vain..niin MAHTAVAA.  He saavat parhaan esiin ihmisistä ja kipinän syttymään positiiviseen muutokseen!

  - Luovien alojen innovaatiprojektin kehittämiskumppani

  AIknow:n kanssa työskentely on kaikkea, mitä voisimme toivoa. Teette osaamisenne kautta meidän työskentelymme helpoksi.

  - Vaikuttavuusviestinnän kehittämiskonsultoinnin asiakas

  Koemme tulleemme syvällisesti ymmärretyksi – mitä teemme, miksi ja miten.

   

  - Vaikuttavuusviestinnän sparrauksen asiakas

  Valmennuksista, koulutuksista ja työpajoista

  Vaikuttavat ja mieleenpainuvat työskentelyt, sekä suunnittelun että lopullisen toteutuksen aikana.

  - Vaikuttavuuden mallinnus ja mittaaminen -koulutuksen asiakas

  Inspiroiva ja arvostava läsnäolo, selkeä rakenne ja monipuolinen osaaminen.

  - Tiimivalmennusasiakas

  Aino Elinan valmennus näytti suhdetilan voiman. Valmennuksen ansiosta pystyin tekemään arvokkaita muutoksia elämässäni.

  - Johdon konsultti, valmennusasiakas

  Tunsin oloni erittäin luontevaksi ja helpoksi prosessin jokaisessa vaiheessa. Optimistisempi tapa ajatella tuli esiin.

   

  - Kehittämisjohtaja, valmennusasiakas

  Konsultoinnista ja kehittämiskumppanuuksista

  Aino Elina on mestari auttamaan asiakkaita löytämään ratkaisuja ongelmiinsa. Tarttuvaa innostusta, omistautumista ja huolenpitoa!

  - Johtamisen konsultti, kehittämiskumppani

  Loistava vaikuttamisosaaminen ja sisältö, hyvin jäsennelty päivä, mahtavia vinkkejä käytännönläheiseen kehitystyöhön ja mahtava valmentaja.

  - Vaikuttavuuskonsultoinnin asiakas

  En epäröi tehdä tarjousta tälle yritykselle mihinkään kehitystarpeeseen. Tiedän, että he pitävät lupauksensa, ja yleensä enemmänkin.

  - Luovien alojen kehittäjä-johtaja, asiakas

  Aino Elina näkee organisaatiokulttuurin toisinaan näkymättömät elementit ja niiden vaikutuksen kokonaisuuteen. Hän rohkaisee ihmisiä astumaan eteenpäin ja löytämään loistavia ratkaisuja.

  - Johtamisen konsultti, asiakas

  aino@aiknow.fi       Helsinki, Finland      VAT# FI29324615