PALVELUT

 Inspiroivaa ja vaikuttavaa yhteiskehittämistä

Tarjoamme yrityksille, yhteisöille ja yksilöille monipuolisia tuotanto-, valmennus- ja  liiketoiminnan kehittämisen palveluita. Autamme ihmisiä näkemään, kokemaan ja tekemään positiivisen muutoksen.

 

LUOVA TUOTANTO

Työskentelemme sisältöjen kanssa.

Vaikuttavuustuotannot | Vaikuttavuusviestintä

Tutkimme ja tuotamme  taidetta, mediaa, julkaisuja ja viestintäkokonaisuuksia, jotka mahdollistavat positiivista yhteiskunnallista muutosta. Kun haluat jakaa näkemyksiä, tietoa tai tarinoita, jotka koskettavat ja innostavat ihmisiä toimimaan vastuullisesti ja vaikuttavasti, lue lisää tuotantopalveluistamme…

Yhteiskehittäminen AIknow:n kanssa on vain…MAHTAVAA. He saavat parhaan esiin ihmisistä ja tuovat erilaisia toimijoita yhteen yhteisen tavoitteen äärelle. He saavat kipinän syttymään positiiviseen muutokseen ! 

Inspiroiva ja arvostava läsnäolo, selkeä rakenne ja syvällinen osaaminen. Vaikuttavia ja mieleenpainuvia työskentelyjä sekä suunnittelun että varsinaisen toteutuksen aikana. 

inhimillinen kehittäminen

Työskentelemme ihmisten kanssa.

Valmennus | Työpajojen suunnittelu ja fasilitointi

Tuemme, haastamme ja inspiroimme ihmisiä kehittymään. Fasilitoimme inhimillisten vahvuuksien hyödyntämistä oppimisen tukena. Kun haluat rakentaa ja ylläpitää uteliaisuuden, rohkeuden, avoimen dialogin, oppimisen ja yhteisluomisen toimintatapoja elämässäsi tai työyhteisössäsi, lue lisää valmennuspalveluistamme…

KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA

Työskentelemme vaikuttavuuden kanssa.

Konsultointi | Vaikuttavuusinvestoinnit

Konsultoimme ja rakennamme kumppanuuksia sellaisten organisaatioiden, alustojen, yhteisöjen ja brandien kanssa, jotka edistävät ydinliiketoiminnallaan vastuullisia ja vaikuttavia valintoja. Kun tarvitset luotettavaa ja osaavaa kumppania vastuullisuus- ja vaikuttavuustyöhön, lue lisää konsultointipalveluistamme…

Loistavaa vaikuttavuusasiantuntijuus ja -sisällöt, hyvin rakennettu päivä, toimivia vinkkejä käytännön kehittämiseen ja mahtava valmentaja. 

Näin työskentelemme

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on työmme ytimessä. Tiedämme, että 3 keskeistä asiaa mahdollistaa kestävää muutosta. Toivon, ja muutoksen potentiaalin NÄKEMINEN, muutoksen mahdolliseksi KOKEMINEN ja muutoksen TEKEMINEN askel kerrallaan. Työmme sisältöjen, ihmisten ja liiketoiminnan parissa kattaa ne kaikki.

LUOVA, INHIMILLINEN, KESTÄVÄ. Otteemme on uniikki, ja aidon inhimillinen. Hyödynnämme monia eri työkalupakkeja ja viitekehyksiä työssämme. Olemme sitoutuneet tuottamaan parasta mahdollista arvoa sinulle, organisaatiollesi – ja elämälle.

Lue keskeisistä työskentelyotteistamme alta. 

Tieto & tarinat

 

Selkeästi jäsennelty tieto yhdistettynä tarinankerrontaan on erittäin tehokasta. Kun käytetään TUNTEISIIN VETOAVIA formaatteja tai medioita ja jaetaan TIETOON PERUSTUVIA tarinoita, pääsemme kiinni vaikuttavaan tapaan viestiä.

Coaching

 

Coaching on käytännönläheinen menetelmä ja prosessi, jossa tunnistetaan VOIMAVAROJA ja opitaan käyttämään niitä parhaalla mahdollisella tavalla  TAVOITTEIDEN saavuttamisessa. Coachingissa asiakasta tuetaan, haastetaan ja inspiroidaan KYSYMYKSILLÄ ja REFLEKTIIVISTEN TYÖKALUJEN avulla, tavoitteena käyttöön kestävän muutos asenteissa, ajattelussa ja toiminnassa. 

Dialoginen kehittäminen

Dialogiset kehittämismenetelmät mahdollistavat MONIMUTKAISTEN TILANTEIDEN AISTIMISEN JA MUUNTAMISEN fiksusti. Ihmiset ja organisaatiot ovat aina osa suurempaa kokonaisuutta. Viisas toiminta syntyy, kun huomioidaan asioiden  kokonaisvaltainen luonne ja käydään rohkeaa dialogia eri vaikuttavien tekijöiden kanssa osaoptimoinnin sijaan. 

”Me emme ajattele itseämme uudenlaiseen elämään, vaan elämämme uudenlaiseen ajatteluun.”

R.Rohr

info@aiknow.fi       Espoo, Finland     +350 400 164323     VAT# FI29324615